سروش موئینی

تماس سریع

استاد سروش موئینی

مولف سوالات ریاضی
مهندس مکانیک دانشگاه صنعتی شریف. مدرس کلاسهای آنلاین رایان، آفبا و رهپویان دانش. مولف کتب ریاضی تجربی خیلی سبز. دبیر مدارس دکتر حسابی و شایستگان تهران

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت كردن 75%
ریاضیات 90%
جغرافیا 75%

تجربه و فعالیت

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف | مدرس کلاسهای آنلاین رایان، آفبا و رهپویان دانش | مولف کتب ریاضی تجربی خیلی سبز | دبیر مدارس دکتر حسابی و شایستگان تهران