سارا احمدی

تماس سریع

استاد سارا احمدی

مولف سوالات زبان انگلیسی
فارغ التحصیل ادبیات انگلیسی از دانشگاه مازندران. ۸ سال سابقه تدریس در موسسات معتبر کشور

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت كردن 75%
ریاضیات 90%
جغرافیا 75%

تجربه و فعالیت

فارغ التحصیل ادبیات انگلیسی از دانشگاه مازندران | ۸ سال سابقه تدریس در موسسات معتبر