سالار فرضی

تماس سریع

دکتر سالار فرضی

مولف سوالات زیست
فارغ التحصیل دندانپزشکی. مولف بانک پنچ هزارنکته. استاد زیست رتبه های تک رقمی کنکور تجربی

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت كردن 75%
ریاضیات 70%
جغرافیا 85%

تجربه و فعالیت

فارغ التحصیل دندانپزشکی | مولف بانک پنچ هزارنکته | استاد زیست رتبه های تک رقمی کنکور تجربی