پیمان میرقادری

تماس سریع

دکتر پیمان میرقادری

مولف سوالات شیمی
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مدال طلای جهانی المپیاد شیمی ۲۰۱۶ گرجستان. مدال طلای کشوری المپیاد شیمی ۱۳۹۴. مدال نقره کشوری المپیاد شیمی ۱۳۹۳. دیپلم افتخار مسابقات جهانی ریاضی ۲۰۱۱ اندونزی

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت كردن 75%
ریاضیات 95%
جغرافیا 90%

تجربه و فعالیت

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | مدال طلای جهانی المپیاد شیمی ۲۰۱۶ گرجستان | مدال طلای کشوری المپیاد شیمی ۱۳۹۴ | مدال نقره کشوری المپیاد شیمی ۱۳۹۳ | دیپلم افتخار مسابقات جهانی ریاضی ۲۰۱۱ اندونزی