مرتضی زینعلی

تماس سریع

مهندس مرتضی زینعلی

مولف سوالات زبان
دبیر مدارس و آموزشگاههای برتر کشور. مولف منتخب جشنواره رشد. مولف انتشارات گاج. مولف کتب زبان استاندارد کشور

مهارتهای حرفه ای

درس دادن 85%
شیمی 75%
زیست شناسی 90%
نرم افزار کامپیوتر 75%

تجربه و فعالیت

دبیر مدارس و آموزشگاههای برتر کشور | مولف منتخب جشنواره رشد | مولف انتشارات گاج | مولف کتب زبان استاندارد کشور