محمد حسینی

تماس سریع

دکتر سید محمد حسینی

مولف سوالات شیمی
رتبه ۲۸۰ کنکور تجربی و ۲۳ زبان سال ۱۳۹۵. دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه شیراز. کارشناس آموزش صدا و سیما. موسس مجموعه آکادمی تیزهوشان. مدرس شیمی مدارس تیزهوشان

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
بنگلا 80%
ریاضیات 75%
علوم عمومی 80%

تجربه و فعالیت

رتبه ۲۸۰ تجربی و ۲۳ زبان سال ۱۳۹۵ | دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه شیراز | کارشناس آموزش صدا و سیما | موسس مجموعه آکادمی تیزهوشان | مدرس شیمی مدارس تیزهوشان