محمد امین بیگی

تماس سریع

دکتر محمد امین بیگی

مولف سوالات زیست
رتبه ۲۷ کنکور تجربی. رتبه ۲۰ کنکور زبان. دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مولف آزمون های قلمچی، گاج و تستر. مولف کتاب های جمع بندی مهر و ماه، نردبام خیلی سبز، سرم زیست شناسی و ۲۰ کنکور انتشارات خوشخوان

مهارتهای حرفه ای

فیزیک 85%
شیمی 80%
زیست شناسی 75%
ریاضیات 90%

تجربه و فعالیت

رتبه ۲۷ کنکور تجربی | رتبه ۲۰ کنکور زبان | دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | طراح آزمونهای قلمچی، گاج و تستر | مولف کتابهای جمع بندی مهر و ماه،نردبام خیلی سبز، سرم زیست شناسی و ۲۰ کنکور انتشارات خوشخوان