تماس سریع

استاد مهدی یحیوی

مولف سوالات فیزیک
رتبه ۳۰ کنکور سراسری. کارشناس آموزشی صدا و سیما. مدرس منتخب آموزش و پرورش. مدرس آموزشگاه های هدف، تاملند، مدرسان، ماهان و بعثت

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت كردن 95%
ریاضیات 75%
علوم عمومی 80%

تجربه و فعالیت

رتبه ۳۰ کنکور سراسری | کارشناس آموزشی صدا و سیما | مدرس منتخب آموزش و پرورش | مدرس آموزشگاه های هدف، تاملند، مدرسان، ماهان، بعثت