بابک سادات

تماس سریع

استاد بابک سادات

مولف سوالات ریاضی
کارشناس ارشد مهندسی بیوتکنولوژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر. مبتکر روش نوین آموزش ریاضیات بدون فرمول. سابقه تدریس در مدارس فرزانگان، تیزهوشان و ... مولف بیش از ۱۷ عنوان کتاب کمک آموزشی تخته سیاه، راه اندیشه، کلک معلم، کانون فرهنگی آموزش و ... مدرس و کارشناس ریاضی در صدا و سیما

مهارتهای حرفه ای

ریاضی 85%
اقتصاد 80%
زیست شناسی 75%
جغرافیا 80%

تجربه و فعالیت

کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر | مبتکر روش نوین آموزش ریاضیات بدون فرمول | سابقه تدریس در مدارس فرزانگان، تیزهوشان و … | مولف بیش از ۱۷ عنوان کتاب کمک آموزشی تخته سیاه، راه اندیشه، کلک معلم، کانون فرهنگی آموزش و … | مدرس و کارشناس ریاضی در صدا و سیما