آیناز مازالی

تماس سریع

سرکار خانم آینار مارالی

مولف سوالات شیمی
رتبه ۱ کنکور تجربی سال ۱۴۰۰

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت كردن 75%
ریاضیات 90%
جغرافیا 75%

تجربه و فعالیت