علیرضا جعفری

تماس سریع

دکتر علیرضا جعفری

مولف سوالات ادبیات
رتبه ۴۵ کنکور سراسری ۱۳۹۰. مدال نقره المپیاد زیست شناسی ۱۳۸۹. فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مولف هفت خوان آرایه های ادبی خیلی سبز و ویراستار گاج

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت كردن 75%
ریاضیات 85%
نرم افزار کامپیوتر 80%

تجربه و فعالیت

رتبه ۴۵ کنکور سراسری ۱۳۹۰ | مدال نقره المپیاد زیست شناسی ۱۳۸۹ | فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز | مولف هفت خوان آرایه های ادبی خیلی سبز و ویراستار گاج