علی مقدم نیا

تماس سریع

استاد علی مقدم نیا

مولف سوالات ریاضی
فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه علم صنعت ایران. مولف کتابهای میکرو طبقه بندی گاج، دور دنیا در چهار ساعت و کتاب ریاضیات جامع تجربی - انتشارات منتشران. سابقه تدریس در فرزانگان، علامه حلی، آموزشگاه هدف و تاملند

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
ریاضی 80%
زیست شناسی 75%
نرم افزار کامپیوتر 80%

تجربه و فعالیت

فارغ التحصیل رشته عمران از دانشگاه علم صنعت ایران | مولف کتابهای میکرو طبقه بندی گاج، دور دنیا در چهار ساعت و کتاب ریاضیات جامع تجربی انتشارات منتشران | سابقه تدریس در فرزانگان، علامه حلی، آموزشگاه هدف و تاملند