مدرس لوح های آموزشی رایان و آفبا | مدرس آموزشگاه های راه اندیشه تهران، ماهان تهران، پرستو تهران، بهارستان کرج،...
تخصصی ترین گروه زیست شناسی کشور | طراحان آزمونهای معتبر کشوری | مولفان کتابهای آیکیو و میکرو گاج، فانتوم و لقمه های...
رتبه ۴۵ کنکور سراسری ۱۳۹۰ | مدال نقره المپیاد زیست شناسی ۱۳۸۹ | فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز | مولف هفت...
کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر | مبتکر روش نوین آموزش ریاضیات بدون فرمول | سابقه تدریس در مدارس...