رتبه ۳۰ کنکور سراسری | کارشناس آموزشی صدا و سیما | مدرس منتخب آموزش و پرورش | مدرس آموزشگاه های هدف، تاملند،...