دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | مدال طلای جهانی المپیاد شیمی ۲۰۱۶ گرجستان | مدال طلای کشوری المپیاد شیمی ۱۳۹۴ | مدال...