کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر | مبتکر روش نوین آموزش ریاضیات بدون فرمول | سابقه تدریس در مدارس...
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف | مدرس کلاسهای آنلاین رایان، آفبا و رهپویان دانش | مولف کتب ریاضی تجربی خیلی...