سوالات دروس عمومی
آزمون 23 دی ماه
پاسخنامه سوالات عمومی
آزمون 23 دی ماه
سوالات دروس اختصاصی
آزمون 23 دی ماه
پاسخنامه سوالات اختصاصی
آزمون 23 دی ماه
دبیر و مولف آزمون

استاد مهدی یحیوی

رتبه ۳۰ کنکور سراسری

کارشناس آموزشی صداوسیما

مدرس منتخب اموزش و پرورش

مدرس آموزشگاه های هدف،تاملند،مدرسان،ماهان،بعثت