ورود به آزمون آنلاین
سوالات دروس عمومی
آزمون 13 بهمن ماه
پاسخنامه سوالات عمومی
آزمون 13 بهمن ماه
سوالات دروس اختصاصی
آزمون 13 بهمن ماه
پاسخنامه سوالات اختصاصی
آزمون 13 بهمن ماه
دبیر و مولف آزمون

استاد مهدی یحیوی

رتبه ۳۰ کنکور سراسری

کارشناس آموزشی صداوسیما

مدرس منتخب اموزش و پرورش

مدرس آموزشگاه های هدف،تاملند،مدرسان،ماهان،بعثت